• TÁMOP - 3.1.4.-12/2-2012-0201
  • _
  • _

Previous
Next

Ne csak nézz! Láss! 2017

A Szabó Pál Általános Iskola és AMI kiemelt feladatként kezeli a más népek kultúrájának megismertetését.
Idén 8. alkalommal került megrendezésre a „Ne csak nézz! Láss!” című három hetet meghaladó roma projekt.
Ebben a tanévben a Bartók oktatási egység adott helyet ennek a rendezvénysorozatnak melyben teljes létszámmal a 2. osztályos tanulók  vettek  részt.
A projekt célja a másság elfogadtatása, a tolerancia és az identitástudat erősítése tanulóinkban illetve az érdeklődő szülőkben.


A gyerekek a különféle érdekes feladatokon keresztül betekintést nyertek a romák szokásrendszerébe, babonáikba, hagyományos roma foglalkozásokba, tradicionális cigány öltözködési formákba. Megismerték a magyarországi cigányok himnuszát, hallgattak hagyományos cigány zenét. Szóltunk a szenvedélybetegségek megelőzéséről, e betegségek veszélyeiről, megismertük a cigányság babonáit. Készítettünk öltöztető-babákat, gyurmából megjelenítettük a cigányság lakókörülményeit.
Mahovics Tamás és Nagy András tanárurak közreműködésével nagyon színvonalas táncházon vehettek részt a másodikosok.


Több érdekes előadást is szerveztünk részükre, amelyeken előtérbe helyeztük az egészséges életmód népszerűsítését, a tanulás fontosságának erősítését, a pozitív, a követendő minta közvetítését.
Az utolsó padban című filmet projekt-mozi kertében láthatták. Főhősét, a kis hányattatott sorsú cigánylányt szinte mindenki a szívébe zárta.


A film megtekintése után tanulóinkban megfogalmazódott, hogy „ mindenkiben valami, amiben tehetséges, és azt a dolgot értékelni kell”.Legyen az a többségi vagy a kisebbségi vagy társadalomba tartozó személy.
Személyiségfejlesztő foglalkozásokon 4 alkalommal próbáltuk tanulóink empatikus képességeit finomítani. Ezeket a játékokat érdekesnek találták a gyerekek, a közös beszélgető-körök erősítették az osztályközösség összetartó erejét, valamint hozzájárultak egymás érzéseinek, gondolatainak jobb megismeréséhez, egymás feltétel nélküli elfogadásához.
A 2. osztályos tanulók új ismereteikről interkulturális vetélkedőn adtak számot. Nagy örömünkre szolgált, hogy csak nagyon nehezen  sikerült döntenünk a csoportok helyezéseiről. Ezt egyfajta visszajelzésnek is tekinthetjük, hogy a hónap során befektetett sok-sok energia nem volt hiábavaló,tanulóink megjegyezték, magukévá tették a hallottakat.


A projekt  zárására március 31-én került sor. Erre az alkalomra  kis műsorral készültek a 2.b osztályosok. Köszönjük a munkájukat!
Itt tudhatták meg a gyerekek a hónap során meghirdetett rajzpályázatok , vetélkedők eredményét és kapták meg jutalmukat.


Hiszem, hogy oktatási egység minden tanulója átérezte a hónap során az alábbi idézet üzenetét:
„Soha ne ítélj meg egy másik embert, míg egy mérföldet nem jártál a cipőjében!”

Csillagné Baksa Margit
szabadidő-szervező