• TÁMOP - 3.1.4.-12/2-2012-0201
  • _
  • _

Previous
Next

A kavics is átalakíthatja a folyó medrét 2015


„A kavics is átalakíthatja a folyó medrét”


2015. szeptemberétől kéthetente egy alkalommal élhetnek tanulóink azzal a lehetőséggel,hogy játékos személyiségfejlesztő  foglalkozásokon vesznek részt. Alkalmanként 15 fő van jelen, de igény szerint egyéni vagy páros foglalkozások megtartására is van lehetőség a pedagógusok kérése alapján.
A gyerekek nagyon élvezik a különböző konfliktuskezelési technikák elsajátítását.
Küzdelem, határozatlanság, düh, bizonytalanság,az elfogadás hiánya, kirekesztés stb.:konfliktusforrások.
Ezek mindennapjaink és kapcsolataink olyan természetes és elengedhetetlen velejárói, hogy rendszerint nem elemezzük, nem gondolkodunk el rajtuk és nem is tanulmányozzuk őket. Mindazonáltal a diákok naponta kerülnek konfliktusba akár önmagukkal, osztálytársaikkal, családtagjaikkal, nevelőikkel. Nagyon fontos, hogy ezeket a mindennapi helyzeteket megfelelően tudjuk kezelni. Amennyiben a tanulók elsajátítanak bizonyos konfliktuskezelési készségeket, képesek lesznek életkoruknak megfelelően szociális helyzeteket felismerni és elemezni, rengeteg viselkedési lehetőség közül helyesen választani és felelősséget vállalni saját cselekedeteikért.

 

A foglalkozásokon a konfliktuskezelés és a konfliktusok építő jellegű feloldásához hasznos és változatos készségeket és stratégiákat ismerhetnek meg diákjaink.
A konfliktus konstruktív kezelésének képessége nem csak a tanulók egyéni mentális egészségéhez járul hozzá, hanem pozitívan befolyásolja az iskolai életet is.
A résztvevők képesek lesznek kritikusan elemezni attitűdjeiket és a különböző kérdésekről alkotott nézeteiket. Konfliktuskezelő készségeket kialakítani saját magukban. Megérteni a kommunikáció fontosságát, és elsajátítani ezek feloldásához szükséges kommunikációs készségeket.
A tevékenységekkel gyakorlatban ismerkedhetnek meg a foglalkozásokon.
A gyakorlatok lehetővé teszik, hogy tapasztalatot szerezzenek és azokat fel is dolgozzák, elősegítve a párbeszéd kialakulását. Összegezve szórakoztatóak és tanulságosak.
A tanulókban tudatosul,hogy milyen emberek ők, milyen jó tulajdonságaik vannak, milyen érzéseket táplálnak önmaguk és mások iránt,mik a lehetőségeik, céljaik, álmaik.
A gyakorlatok segítségével olyan konfliktuskezelő stratégiák alakulnak ki bennük, melyek saját személyiségükön, erősségeiken és lehetőségeiken alapulnak.
A foglalkozások legfőbb célja tehát a diákok önértékelésének fejlesztése. A megnövekedett
önértékelés  hozzájárul a konfliktusok kibontakozásának megelőzéséhez mivel az egészséges önértékelésű emberek kisebb valószínűséggel táplálnak előítéletet mások iránt,nem reagálnak védekezőleg konfliktushelyzetben és jobban képesek a másik személy nézőpontjának átlátására,megértésére is.
                                                                                              

Csillagné Baksa Margit