• TÁMOP - 3.1.4.-12/2-2012-0201
 • _
 • _

Previous
Next

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015 - 2016

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2015/2016. tanév

Az alapfokú művészeti iskolába jelentkezési lappal lehet jelentkezni. A lap kitöltése nem jelent beiratkozást.
Működő tanszakaink:

 


Művészeti ág

Tanszak

Oktatott hangszerek

Zeneművészeti ág  - klasszikus zene

Billentyűs

zongora

Vonós

hegedű

Akkordikus

gitár

Rézfúvós

furulya, vadászkürt, trombita, tenorkürt, baritonkürt, harsona, tuba

Fafúvós

furulya, klarinét, szaxofon, fuvola

Táncművészeti ág

Néptánc

Társastánc

Képzőművészeti ág

Képzőművészeti

Színművészeti ág

Színjáték (dráma)

 

A tanulók minden tanszakon 4 tanítási órát vehetnek igénybe a térítési díj és a tandíj esetében. Az órák időtartama a tanszaktól függően változik.

 

Zenei tanszak

Egyéb, csoportos tanszak

2X30 perc főtárgy

2X45 perc Főtárgy

2X45 perc szolfézs, később választható tantárgy

2X45 perc egyéb szakmai tárgy


A tanulókat szakmai továbbtanulásra is felkészítjük, amennyiben ezt tehetsége és a szaktanár véleménye is alátámasztja, és a szülő kéri. Az alapfokú tanulmányok 2. évfolyamától lehet továbbtanulásra felkészítő „B” tagozatra jelentkezni.  Ez a tanuló esetében többletórákat jelent.
A tanulók a zenei tanszakokon egyéni hangszeres (főtárgy) oktatásban részesülnek és 6-15 fős csoportos zenei órákban (pl.: szolfézs). Az egyéb tanszakokon 8-20 fős csoportos oktatás zajlik.

 

Képességfelmérés (felvételi meghallgatás)
A felvételről az intézményvezető dönt és írásban értesíti az érintett szülőket.
Zeneművészeti ágon túljelentkezés esetén képességfelmérést tartunk. A képességfelmérés időpontjáról a tagintézmény-vezető írásban értesíti az érintetteket.

  • A képességfelmérést legalább három pedagógus végzi. A bizottság tagjait a tagintézmény-vezető jelöli ki.
  • A képességfelmérés zenei anyaga:
   • egy szabadon választott gyerekdal éneklése,
   • ritmus tapsolása hallás után.

A képességfelmérés során a bizottság sorrendet állít fel a tanulók között.
Az elutasítás ellen a fenntartónál lehet fellebbezni.
Ha a tanuló másik alapfokú művészeti iskolából kéri felvételét magasabb évfolyamra, különbözeti vizsgát kell tennie.
A tanuló jogviszony beiratkozással válik érvényessé.

A térítési díj, tandíj
Az alapfokú művészeti iskola tanulói az intézmény szolgáltatásaiért térítési díjat vagy tandíjat kötelesek fizetni. Második tanszak esetén a tanuló tandíjat köteles fizetni. Ha a tanuló más alapfokú művészeti iskola tanulója is, akkor minden esetben tandíjat fizet.

Térítési díj és tandíj megállapítása
A térítési díjakat és a tandíjakat a fenntartó határozza meg, amelyet rendeletben szabályoz.
A fenntartói rendelet alapján a térítési díjról és tandíjról tanulónként a tagintézmény-vezető hoz írásbeli határozatot, amelyet a szülő részére is eljuttat.
A térítési díj és tandíj nem óradíj, így az elmaradt órák után a befizetett térítési díjat vagy tandíjat nem áll módunkban visszafizetni.

Térítési díj és tandíjkedvezmények, mentesség
A térítési díjakból és a tandíjakból kedvezmény, valamint részletfizetés kérhető a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A díjkedvezmény iránti kérelmet minden esetben írásban kell benyújtani az iskola által kiadott nyomtatványon és az azon szereplő adatokat igazolni kell.
A részletfizetési kérelmet minden esetben írásban kell benyújtani az iskola által kiadott nyomtatványon.
Mentesül a díjfizetés alól a tanuló, ha:

  • hátrányos helyzetű,
  • halmozottan hátrányos helyzetű,
  • testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista.

A térítési díj és tandíjmentességet a díjkedvezmény iránti kérelmen kell kérni írásban. A mentességet igazolni kell.

Befizetés módja, határideje
A térítési díjat, tandíjat az székhely titkárságán készpénzben kell befizetni.
A térítési díjak, tandíjak befizetésének határideje első félévben október 15.; második félévben március 15.
A 10 óránál többet igazolatlanul mulasztott, vagy a térítési díjat/tandíjat be nem fizető tanuló jogviszonya 2 felszólítás után megszűnik.

2015. augusztus                                                                                   Tóth Barnabás
tagintézmény-vezető

 

 

Letöltés: Jelentkezési lap

Letöltés: Díjkedvezmény kérelem

Letöltés: Részletfizetési kérelem