• TÁMOP - 3.1.4.-12/2-2012-0201
  • _
  • _

Previous
Next

NTP-AMI-14-0045 Táncházi sokadalom Tehetséggondozó néptánc tábor

 

NTP-AMI-14-0045

A Táncházi sokadalom az Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakos tanulóinak nyújtott öt napos tehetséggondozó tábort. A hét során szilágysági néptáncokkal, népművészettel és népi kultúrával ismerkedhettek meg a tanulók. Az elsajátított ismeretekről egy táncbemutatón adtak számot az egész város számára, majd egy népművészeti fesztivál keretében a professzionális néptáncművészek tudását figyelhették meg. A program célja, hogy motiválja a tanulókat a további tanulásra.

A hét programja:
1. nap: Az ügyességi játékok és a bemelegítés a ráhangolódást szolgálták, majd a számukra új, páros viszony kialakításával foglalkoztak. A folklórismereti előadáson a szilágysági kultúrával és táncokkal ismerkedtek.

2. nap: A néptánc foglalkozásokon a forgásokat és azok összekötését, valamint szilágysági népdalokat tanultak. A folklórismereti előadáson szilágysági néptáncos szokásokat néztek és bizonyos elemeit kipróbálták. A népi játék foglalkozásokon páros játékokban vettek részt.

3. nap: Reggel a páros ügyességi játékokban jeleskedtek, majd a két néptánc foglalkozáson az átvetőket és félfordulókat tanulták meg és összekötötték a korábban tanultakkal. Délután a vésztői tájház megtekintették meg, ahol a vésztői népi kultúra értékeit ismerhették meg. Később a fényhez kapcsolódó szent iván éji szokásokról tanultak, amit a gyertyamártás követett.

4. nap: A dalos és ügyességi játékok után csapásokat, verbunkost és a csujjogatásokat tanulták. Megismerkedtek a szilágysági viseletekkel az előadáson. Az esti táncbemutatón tájékoztatót tartottunk, majd a néptáncpedagógusok páros táncokból készült koreográfiát mutattak be. A nyílt foglalkozás után bemutatták a tanult táncokat, végül közös táncházat tartottunk.

5. nap: A héten tanult játékok ismétlését követően az eddig tanult táncanyagot foglalták össze. Végül a Körös-völgyi sokadalomba kirándultunk, ahol a népművészeti fesztivál programjain vettünk részt Gyulán.

Kitűzött céljaink megvalósulása:
1. Tehetséggondozás:  A jelentkezők közül a tehetségek kiválasztása új módszerrel történt. A folyamat pedagógiai programba beépítése folyamatban van.

2. A szakmai innováció a foglalkozások tematikus felépítésében érhető tetten. Az órák a szilágysági népművészet és népszokások köré épültek, amelybe a fénnyel kapcsolatos szokások, játékok, viseletek, kézművesség lett beintegrálva. A személyiség- és közösségfejlesztés (intézmény kiemelt célja) megvalósult a kiválasztásnál, a közösségi játékok és a közös kirándulás során, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók is ingyen kapcsolódhattak be  a programokba. A jó gyakorlat kidolgozása folyamatban van.

3. A népi kultúrát a tábor során ismerhették meg a tanulók. A foglalkozásokon a szilágysági táncokat sajátították el. Az előadások a szilágysági kultúrával, a tájházi foglalkozás, valamint a Körös-völgyi sokadalom a saját tájegységünk hagyományaival ismertette meg a tanulókat.

4. Lehetőségük volt a város előtt bemutatkozni a táncbemutatón, ahol 45 fő látogatta meg a rendezvényt és vett részt a tájékoztatón, majd az azt követő táncházban. A tábor programja és beszámolója megjelent a helyi újságban, az iskola honlapján, plakátokon.

5. A következő tanévre már beiratkozott elegendő számú felső tagozatos néptáncos a csoport elindításához, elsősorban a tábori résztvevőkből. A létszámnövekedést a későbbiekben tudjuk lemérni.

6. Az eszközparkunkat jelentősen tudtuk fejleszteni hordozható hangfalrendszerrel, mikroporttal, amelyet a foglalkozások során használtunk. A szilágysági táncruhák (15 rend - szoknya, kötény, alsószoknya, blúz) jelentősen javítják a néptáncosok megjelenését.
A program során a tanulók új ismereteket sajátítottak el, motiváltak lettek a néptánctanulás folytatására. A szülők beíratták a gyermekeiket a néptánc tanszakra és részt vettek a táncbemutatón. A város megismerkedett a néptánc tanszak szakmai munkájával. Az intézmény szakmai munkája fejlődött a kipróbált innovációkon keresztül.Vésztő, 2015. július

Tóth Barnabás
mb. tagintézmény-vezető