• TÁMOP - 3.1.4.-12/2-2012-0201
  • _
  • _

Previous
Next

Ne csak nézz! Láss projekt 2015

Idén 6. alkalommal tartottunk 3 hetet meghaladó roma projektet a Szabó Pál Általános Iskolában.
A projekt célja a másság elfogadása, az empátia és a tolerancia fejlesztése és természetesen a roma kultúra megismertetése a többségi társadalomhoz tartozó tanulókkal s rajtuk keresztül a szülőkkel is.
A Bartók oktatási egység 2. osztályos tanulói vettek részt a projekt összes programján, de a nagyobb rendezvényeken (roma táncház, előadások) minden alsó tagozatos tanulónk megjelent. A modulokon keresztül megismerték a roma szokásokat, hiedelmeket, babonákat, az öltözködés jellegzetes vonásait, a tradicionális cigány zenét és táncot, a hagyományos cigány mesterségeket, meséket, kóstoltak cigány ételeket.
Muzsainé Marhás Beatrix a Családsegítő Szolgálat vezetője interaktív előadásában a tanulás fontosságára, mint lehetséges kitörési pontra hívta fel a figyelmet.
Gyányi Miklósné védőnő az egészséges életmódról, a mozgás fontosságáról beszélt a gyerekeknek.
Néhány gondolat erejéig érintette a káros szokásokat, s ezek egészségre gyakorolt hatását.
Lelkiismeretes munkájukat és segítőkészségüket ezúton is szeretnénk megköszönni.
A tanulók táncházi rendezvényen, interkulturális vetélkedőn, prjektmozin is részt vettek. A látott filmmel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat rajzzal örökítették meg.
A projekt zárásaként jutalmul az oktatási egységből 20 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló zenebarát hangversenyen is részt vehetett.

                                                                                                                                 Csillagné Baksa Margit
                                                                                                                                  szabadidős-programszervező