• TÁMOP - 3.1.4.-12/2-2012-0201
  • _
  • _

Previous
Next

Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Központi oktatási egység

"A" épület
5530 Vésztő
Vörösmarty u. 1-7.

Orbán István intézményvezető
Tel: 66/477-078
Fax: 66/477-078
E-mail: szpiskola@veszto.hu
E-mail: igazgato@szpai.hu

Juhász Mária
intézményvezető-helyettes
Tel: 66/477-078
E-mail: szpiskola@veszto.hu

Szabó Katalin
intézményvezető-helyettes
Tel: 66/477-078
E-mail: szpiskola@veszto.hu

Kovács Tamás
oktatási egység vezető

Központi oktatási egység
"B" épület

5530 Vésztő
Vörösmarty u. 1-7

Vargáné Barabás Julianna
oktatási egység vezető
Bartók oktatási egység

5530 Vésztő
Bartók B. tér 4.


Bozókiné Pardi Anna

oktatási egység vezető
Tel: 66/477-028

 

Tisztelt Látogató!

 

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önt a Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola honlapján.

Szeretném bemutatni Önnek iskolánk múltját, jelenét, napi életét, legfontosabb eseményeit.
1979-ben Vésztőn az addig külön működő két általános iskolát összevonták. Az új intézmény, a megszűnt gimnáziumtól megörökölve, megkapta a Szabó Pál nevet.

 

2008. augusztus elsején ismét átszervezésre került sor. 5 intézmény integrációjával létrejött a Bartók Béla Nevelési Központ, melynek intézményegységeként működtünk 5 évig.
2013. január elsején állami fenntartásba került az általános iskola és a művészeti iskola, (egy intézményként: Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) a többi intézményegység pedig önkormányzati fenntartásban maradt.

 

2017. január elsejétől a Gyulai Tankerületi Központ az iskola fenntartója és működtetője.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink az alapvető ismeretekkel felvértezve képesek legyenek az eredményes továbbtanulásra, az önálló ismeretszerzésre. Igyekszünk úgy szervezni az iskolai életet, hogy a ránk bízott gyerekek minden nap szívesen jöjjenek az iskolába. Reméljük, hogy kíváncsiságukat, a világra való nyitottságukat a 8. osztály elvégzése után is megőrzik. Minden alkalmat megragadunk, hogy gyermekeinket sikerélményhez juttassuk, és meggyőzzük őket arról, hogy emberségben, tudásban gyarapodni a legfontosabb érték. Alapelveink meghatározásánál figyelembe vettük az éppen érvényes tantervi előírásokat, iskolánk hagyományait és a szülők, tanulók elvárásait is.

 

Tanulólétszámunk: 385 fő. Pedagógusok száma: 43 fő. Óraadók segítik a speciális igényű tanulók fejlesztését valamint a művészeti iskolai nevelést-oktatást. 6 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársunk van. Az iskola tisztaságáért, rendjéért 10 technikai dolgozó tevékenykedik.
Tanulóink 2 épületbe járnak. Az új épületszárnnyal kibővített Vörösmarty utcai központi egységünkben korszerű körülmények között, modern tárgyi feltételek segítségével tanulhatnak a 3-8. osztályos gyermekeink. A Bartók téri épületben az 1-2. évfolyamosok családias, tanulóbarát környezetben élik iskolai életüket. Intézményi szinten 16 interaktív tábla és három professzionális Samsung LFD képernyő segíti a hatékony és eredményes oktatást, a tanulók motivációját és érdeklődésük fenntartását.

 

Az alsó tagozaton egésznapos szervezeti formában folyik a nevelő-oktató munka, míg a felsőben napközis/tanulószobai ellátást valamint 16 óráig szervezett foglalkozásokat biztosítunk diákjainknak.
Minden egységben számítógépek Internet hozzáféréssel és oktatóprogramokkal segítik az egyéni képességfejlesztést.

A felsősök korszerű számítástechnika teremben bővíthetik tudásukat.
A Körösújfaluból bejárók és az arra igényt tartó alsós tanulók iskolába szállítása iskolabusszal történik.
Intézményünk nevelési programjának lényeges eleme az egyéni képességfejlesztés: a tehetséggondozás és felzárkóztatás.
Tanulmányi kirándulásokra visszük gyermekeinket közvetlen és tágabb környezetünk megismertetése céljából. Nyári táborokat szervezünk. Kulturális- és sportversenyeken veszünk részt. Tanulóink eredményesen szerepelnek országos levelezős versenyeken, rajzpályázatokon, területi tanulmányi- és versmondó versenyeken. Szakköröket, tehetségműhelyeket, felzárkóztató foglalkozásokat, felvételi felkészítőket működtetünk. Rendhagyó irodalom, történelem, ének és környezetismereti órákat tartunk.
4. osztálytól csoportbontásban tanítjuk az angol és a német nyelvet.
A 2009/2010-es tanévtől 5. osztálytól felmenő rendszerben emelt szinten oktatjuk a választott nyelvet. Nyelvoktatásunkat pozitívan befolyásolják az Erasmus pályázat keretében több éve működő testvériskolai kapcsolataink is.

 

2013 szeptemberétől német nemzetiségi nyelvoktatás lehetőségét biztosítjuk az alsó tagozaton. Újszerű módszerekkel és tanulásszervezéssel, projekt-hetekkel, témanapokkal tesszük hatékonyabbá az ismeretelsajátítást, képességfejlesztést.
A "Szabó Pál Általános Iskola Tehetséges Diákjaiért Alapítvány" anyagilag is ösztönzi és elismeri a kimagasló teljesítményeket.

 

2011 júniusa óta regisztrált tehetségpontként, 2018. tavaszától "Akkreditált Kiváló Tehetségpont"-ként működik iskolánk. Megalakítottuk Tehetségsegítő Tanácsunkat "Kincskeresők" névvel. Minden évben megrendezzük Tehetségnapunkat neves előadók részvételével, jelenlegi és volt tehetséges diákjaink bemutatkozásával.

 

Iskolánk tudatosan ápolja, őrzi hagyományait.
Törekszünk színvonalas rendezvények szervezésére. (tanév rendjéhez, ill. társadalmi ünnepekhez kötődő, kulturális rendezvények) Pl. a területi versmondó verseny, évente 100-180 tanuló részvételével, a területi népdaléneklő verseny 45-50 fő jelentkezésével illetve a Területi festészeti versenyt is szervezünk nagy sikerrel.

 

2018-ban második alkalommal adományozta az Emberi Erőforrások Minisztériuma iskolánknak az Ökoiskola címet. Nagy hagsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóink a környezeti problémák iránt érzékenyek legyenek és cselekedeteikben szem előtt tartsák azt, hogy életvitelük hatással van a környezetre, aktívan vegyenek részt annak védelmében.

 

Az összetartozás jeleként formanyakkendőt terveztünk és készíttettünk diákjainknak, melyet büszkén viselünk rendezvényeinken.
Folyamatos fejlődésünk és megújulásunk, hatékonyabb és színvonalasabb munkánk érdekében, a fenntartóval karöltve, minden pályázati lehetőséget kihasználunk.
Több sikeres TÁMOP-os pályázatunk is futott, mely módszertani megújulást, eszközfejlesztést, intézményi innovációkat és sok-sok érdekes programot eredményezett.

 

Folyamatosan pályázunk az NTP felhívásaira. Komplex tehetségprogramokat, sport programokat valósítunk meg, fejlesztő eszközöket vásárolunk és a tehetséggondozást népszerűsítjük szülők és a lakosság körében.
A tankerület által beadott és támogatásban részesülő EFOP-os pályázatokban is aktívan részt veszünk:

 

EFOP-3.2.5-17-00029 "Pályaorientációs eszköztár szélesítése, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Gyulai Tankerületben

 

EFOP-3.3.5-17-2017-00041 "Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Gyulai Tankerületi Központban

 

EFOP-4.1.2-17-2017-00057 "Iskola 2020" Vésztői Szabó Pál Általános Iskola és AMI infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében"

 

Önkormányzati pályázati projektben - EFOP-3.3.2-16-2016-000320 "Kincskereső" tanórán kívüli kulturális és szabadidős programok megvalósítása Vésztőn és környékén - konzorciumi partnerként részesülünk kedvezményekben: heti és havi szakkörök, klubfoglalkozások, témanapok, táborok valósulnak meg a támogatásból.

Iskolánk nevelői mindent megtesznek azért, hogy tanulóink sikeres és értékes felnőttekké váljanak, megszerezzék az életen át tartó tanuláshoz szükséges képességeket. Ennek érdekében folyamatos fejlesztésre és fejlődésre törekszünk.

 

Köszönöm, hogy érdeklődésével megtisztelte honlapunkat!
Vésztő, 2019. szeptember 24.

 

Orbán István
intézményvezető

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Ballagás 2020.


Az elballagott nyolcadikosok számára az általános iskolás kor lezárult. Büszkék vagyunk az elballagott diákjainkra, az őket támogató szülőkre, hozzátartozókra.


Kedves Diákok! "The best in town" - A legjobbak vagytok a városban!


Kívánjuk, hogy az itt megszerzett tudással érjétek el céljaitokat, és évek múlva is szívesen térjetek vissza egykori iskolátokba. Adjatok hírt eredményeitekről, életetek nagy pillanatairól, mert tudjátok:


"Aki elment az elment, de aki egyszer nálunk volt,
az többé sohasem mehet el tőlünk egészen."
(Kassák Lajos)

 


 


 

Tégy egy szívet!2020. -2021. tanévben leendő elsős tanító nénik:
Huszárné Müller Zita
Jámbor Ildikó
Tóth Mihályné

Bővebb felvilágosítás a 06 66 477 078 telefonszámon vagy a titkarno@szpai.hu email címen kérhető.
A további információkat folyamatosan közzétesszük.


                                                                                                                  Orbán István  
                                                                                                               intézményvezetőTisztelt Szülők!


A folyamatos étkezést továbbra is biztosítjuk tanulóinknak.
Aki igénybe szeretné venni, az a Monostor Étteremben adja le igényét a kérelem kitöltésével minden héten csütörtökig!


A kérelmek kitöltésére a Monostor Étteremben van lehetőség.
Minden leadott új igény a következő héttől érvényes.


Együttműködésüket és megértésüket köszönöm.Vésztő, 2020. március 31.                                           
                                    
                                                                                                                  Orbán István  
                                                                                                               intézményvezető


Tisztelt Szülők!

A folyamatos étkezést továbbra is biztosítjuk tanulóinknak.
Aki igénybe szeretné venni, az a Monostor Étteremben adja le igényét a kérelem kitöltésével minden héten csütörtökig!
A kérelmek kitöltésére a Monostor Étteremben van lehetőség.
Minden leadott új igény a következő héttől érvényes.

Az alábbiakban a következő két hét étlapját láthatják.

Együttműködésüket és megértésüket köszönöm.


Vésztő, 2020. március 19. 

                                                                                                                      Orbán István
                                                                                                                    intézményvezetőTisztelt Szülők!


A jelenlegi helyzetre való tekintettel szeretném tájékoztatni Önöket a következőkről:

-    A folyamatos étkezés biztosítása érdekében a Monostor Étteremben aki igényli legyen szíves adja le igényét minden csütörtökig. Minden leadott új igény a következő héttől érvényes. Az étteremben lesz lehetőség kitölteni a kérelmeket.


-    Intézményünkben, mint ahogy arról már tájékoztattam Önöket, digitális tanrend működik.
A KRÉTA naplóba való belépéshez kérem Önöket, hogy intézményünk honlapján (www.szpai.hu) található a "Belépés a naplóba - általános iskola/Belépés a naplóba - művészeti iskola" fület használják.


Együttműködésüket és megértésüket köszönöm.

Vésztő, 2020. március 18.                                                                                 

                                                                                                         Orbán István
                                                                                                       intézményvezető


Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!


Mától életbe lép az új, tantermen kívüli digitális tanrend, valamennyien készülünk a felelősségteljes feladatokra. Ezt kérem Önöktől és Tőletek is.


A korábbiakat megerősítve, ismét tájékoztatom Önöket, hogy az iskolában maradt szükséges taneszközök, tankönyvek hazavitelére 2020. március 16-án (ma) 13 órától 16 óráig van lehetőség, betartva a szükséges előírásokat.


Pedagógusaink a mai napon elkészítik a heti tematikus terveiket valamennyi osztályra/csoportra, mely alapján folyik majd a tantermen kívüli digitális tanítás.


Kérem Önöket, hogy segítsék munkatársaimat, az Önök, illetve tanulóink elérhetősége frissítésében, pontosításában, melynek határideje ma 16,00 óra. Segítségüket kérem abban, hogy az információkat a szülői csoportokban is osszák meg.


A kommunikáció elsődleges és hivatalos színtere a KRÉTA, e mellett a kollégáim a mai napon folyamatosan hozzák létre a különböző felületeken, mint például a  Google Classroom (google tanterem) osztályait, csoportjait. Ezek mellett a már meglévő, osztály, közösségi csoportok továbbra is működnek.  Azon dolgozunk, hogy tanulóinkkal a kapcsolattartás biztosított legyen.


A holnapi nap folyamán kapják meg tanulóink a tematikus terv alapján az első heti feladataikat, minden hozzátartozó tájékoztatással együtt a KRÉTA naplóban.


Kérem Önök türelmét, segítő munkáját közös feladataink megoldásában, gyermekeik támogatásában.


A gördülékeny együttműködés céljából ajánlom figyelmükbe a következő KRÉTA oktató kisvideót mely szülők (gondviselők) számára készült:
Az intézmény munkanapokon 08:00 órától 16:00 óráig tart nyitva. Ez idő alatt telefonos kapcsolattartás működik.


Intézményvezetőként munkaidőben az intézményben tartózkodom, távollétem idején helyetteseim.


Elérhetőségeink a KRÉTA felülete mellett:
- Intézményvezető -
Orbán István: +36308679757; igazgato@szpai.hu

- Intézményvezető-helyettes: Juhász Mária - felső tagozat
+36709480282; marcsikajuhasz@gmail.com

- Intézményvezető-helyettes: Szabó Katalin - alsó tagozat
+36302386727; szabokatus@gmail.com@gmail.com

- Intézményegység-vezető: Mahovics Tamás - Művészeti Iskola
+36306066764; mahovicst@gmail.com

A személyes kapcsolattartás minden tekintetben kerülendő, indokolt esetben előzetes egyeztetés szükséges.


Kérem, folyamatosan figyeljék elektronikus elérhetőségeiket. Közös feladatunk eredményes megoldását csak az Önök támogatásával, segítségével tudjuk megoldani.


Együttműködését és megértését köszönöm.


Vésztő, 2020. március 16.
                                                                                                 Tisztelettel:
                                                                                                                    Orbán István
                                                                                                                  intézményvezetőTisztelt Szülők!


2020. március 17-től az a tanuló kap ebédet a Monostor étteremben, aki eddig megigényelte, vagy 2020. március 17-én a helyszínen írásban a megadott nyomtatvány kitöltésével nyilatkozik erről.


Vésztő, 2020. március 16.

                                                                                                                 Orbán István
                                                                                                              intézményvezető

Tisztelt Szülők!


A jelenlegi helyzetre vonatkozóan szeretném tájékoztatni Önöket gyermekük étkezésével kapcsolatos információkról.

2020. március 16 - ra érvényes:

Alsó tagozaton KIZÁRÓLAG azok a tanulók kapnak meleg ebédet, akik hétfőre kértek ebédet és eddig is teljes étkezést kaptak (tízórait, ebédet, uzsonnát is kaptak).

Az alsó tagozaton tanuló gyermekek szülei a Monostor étteremben vehetik át saját ételhordóban az ebédet, az alábbi beosztás szerint:

1. évfolyam: 11 - 11.30 között
2. évfolyam: 11.30 - 12 között
3. évfolyam: 12 - 12.30 között
4. évfolyam: 12.30 - 13 óráig.

Felső tagozaton minden ingyenesen étkező tanulóknak van ebéd rendelve (csak ebéd)!!! A gyermekek szülei a Kossuth u. 39. alatt (Központi épület ebédlő) vehetik át saját ételhordóban az ebédet, az alábbi beosztás szerint:


5. évfolyam: 11.30 - 12 között
6. évfolyam: 12 - 12.30 között
7. évfolyam: 12.30 - 13 között
8. évfolyam: 13 - 13.30 között


Kérem a tisztelt Szülőket, hogy a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében az ebédért csak egy hozzátartozó érkezzen, és minden érintett tartsa be a kijelölt időpontot, helyszínt, és a higiéniai előírásokat.


2020. március 16-án nyilatkozni kell a szülőknek az ebéd átvételekor az étteremben, hogy a továbbiakban igénybe kívánják e venni az étkezést a rendelkezésre álló feltételekkel.


                                                                                                                    Orbán István
                                                                                                                  intézményvezető

Tisztelt Szülő!

 

A koronavírus járvány terjedése miatt Magyarország Kormánya a koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről döntött a köznevelésben.

Annak érdekében, hogy az új munkarendre történő áttérés minél zökkenőmentesebb legyen, szeretném Önt tájékoztatni az alábbiakról.

2020. március 16. napjától a nevelő-oktató munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatását, amelynek keretében továbbra is biztosítjuk a tanulók számára a tanulást.

Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. A szülők különösen indokolt, kifejezett igénye esetén az iskola kiscsoportos foglalkozás keretében felügyeletet biztosíthat.

A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között online vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában fog megtörténni. Erről a későbbiekben nyújtunk részletesebb tájékoztatást. Kérjük, figyeljék közleményeinket, tájékoztatóinkat! Felhívjuk a figyelmet, hogy a tanulónak a tanulmányi követelményeket teljesítenie kell!

A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, elkerülhetetlen esetben, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek.

A köznevelési intézmények épületei nem kerülnek bezárásra, a személyes ügyintézés lehetőségeiről az iskola honlapján tájékozódhat.

A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzat tájékoztatása alapján fog megtörténni.


Kérem Önöket, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, és türelemmel viseljük a nehézségeket. Ez egy veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez.

Segítségét és együttműködését előre is köszönöm!

Vésztő, 2020. március 14.
 

                                                                                                                   Tisztelettel:   Orbán István
                                                                                                                                      intézményvezető