• TÁMOP - 3.1.4.-12/2-2012-0201
  • _
  • _

Previous
  • Központi oktatási egység"A" épület5530 VésztőVörösmarty u. 1-7.Orbán István intézményvezetőTel: 66/477-078Fax: 66/477-078E-mail: szpiskola@veszto.huE-mail: igazgato@szpai.huJuhász Máriaintézményvezető-hely ...

  • Központi oktatási egység"A" épület5530 VésztőVörösmarty u. 1-7.Orbán István intézményvezetőTel: 66/477-078Fax: 66/477-078E-mail: szpiskola@veszto.huE-mail: igazgato@szpai.huJuhász Máriaintézményvezető-hely ...

  • Központi oktatási egység"A" épület5530 VésztőVörösmarty u. 1-7.Orbán István intézményvezetőTel: 66/477-078Fax: 66/477-078E-mail: szpiskola@veszto.huE-mail: igazgato@szpai.huJuhász Máriaintézményvezető-hely ...

  • Központi oktatási egység"A" épület5530 VésztőVörösmarty u. 1-7.Orbán István intézményvezetőTel: 66/477-078Fax: 66/477-078E-mail: szpiskola@veszto.huE-mail: igazgato@szpai.huJuhász Máriaintézményvezető-hely ...

  • Központi oktatási egység"A" épület5530 VésztőVörösmarty u. 1-7.Orbán István intézményvezetőTel: 66/477-078Fax: 66/477-078E-mail: szpiskola@veszto.huE-mail: igazgato@szpai.huJuhász Máriaintézményvezető-hely ...

  • Központi oktatási egység"A" épület5530 VésztőVörösmarty u. 1-7.Orbán István intézményvezetőTel: 66/477-078Fax: 66/477-078E-mail: szpiskola@veszto.huE-mail: igazgato@szpai.huJuhász Máriaintézményvezető-hely ...

Next

Szabó Pál Általános Iskola
Központi oktatási egység

"A" épület
5530 Vésztő
Vörösmarty u. 1-7.

Orbán István intézményvezető
Tel: 66/477-078
Fax: 66/477-078
E-mail: szpiskola@veszto.hu
E-mail: igazgato@szpai.hu

Juhász Mária
intézményvezető-helyettes
Tel: 66/477-078
E-mail: szpiskola@veszto.hu

Szabó Katalin
intézményvezető-helyettes
Tel: 66/477-078
E-mail: szpiskola@veszto.hu

Petrusánné Bányai Mária
oktatási egység vezető

 Központi oktatási egység
"B" épület

5530 Vésztő
Vörösmarty u. 1-7

Vargáné Barabás Julianna
oktatási egység vezető
 
Bartók oktatási egység

5530 Vésztő
Bartók B. tér 4.


Bozókiné Pardi Anna

oktatási egység vezető
Tel: 66/477-028
 

 

Tisztelt Látogató!

 

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önt a Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola honlapján.

Szeretném bemutatni Önnek iskolánk múltját, jelenét, napi életét, legfontosabb eseményeit.
1979-ben Vésztőn az addig külön működő két általános iskolát összevonták. Az új intézmény, a megszűnt gimnáziumtól megörökölve, megkapta a Szabó Pál nevet.

 

2008. augusztus elsején ismét átszervezésre került sor. 5 intézmény integrációjával létrejött a Bartók Béla Nevelési Központ, melynek intézményegységeként működtünk 5 évig.
2013. január elsején állami fenntartásba került az általános iskola és a művészeti iskola, (egy intézményként: Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) a többi intézményegység pedig önkormányzati fenntartásban maradt.

 

2017. január elsejétől a Gyulai Tankerületi Központ az iskola fenntartója és működtetője.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink az alapvető ismeretekkel felvértezve képesek legyenek az eredményes továbbtanulásra, az önálló ismeretszerzésre. Igyekszünk úgy szervezni az iskolai életet, hogy a ránk bízott gyerekek minden nap szívesen jöjjenek az iskolába. Reméljük, hogy kíváncsiságukat, a világra való nyitottságukat a 8. osztály elvégzése után is megőrzik. Minden alkalmat megragadunk, hogy gyermekeinket sikerélményhez juttassuk, és meggyőzzük őket arról, hogy emberségben, tudásban gyarapodni a legfontosabb érték. Alapelveink meghatározásánál figyelembe vettük az éppen érvényes tantervi előírásokat, iskolánk hagyományait és a szülők, tanulók elvárásait is.

 

Tanulólétszámunk: 385 fő. Pedagógusok száma: 43 fő. Óraadók segítik a speciális igényű tanulók fejlesztését valamint a művészeti iskolai nevelést-oktatást. 6 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársunk van. Az iskola tisztaságáért, rendjéért 10 technikai dolgozó tevékenykedik.
Tanulóink 2 épületbe járnak. Az új épületszárnnyal kibővített Vörösmarty utcai központi egységünkben korszerű körülmények között, modern tárgyi feltételek segítségével tanulhatnak a 3-8. osztályos gyermekeink. A Bartók téri épületben az 1-2. évfolyamosok családias, tanulóbarát környezetben élik iskolai életüket. Intézményi szinten 16 interaktív tábla és három professzionális Samsung LFD képernyő segíti a hatékony és eredményes oktatást, a tanulók motivációját és érdeklődésük fenntartását.

 

Az alsó tagozaton egésznapos szervezeti formában folyik a nevelő-oktató munka, míg a felsőben napközis/tanulószobai ellátást valamint 16 óráig szervezett foglalkozásokat biztosítunk diákjainknak.
Minden egységben számítógépek Internet hozzáféréssel és oktatóprogramokkal segítik az egyéni képességfejlesztést.

A felsősök korszerű számítástechnika teremben bővíthetik tudásukat.
A Körösújfaluból bejárók és az arra igényt tartó alsós tanulók iskolába szállítása iskolabusszal történik.
Intézményünk nevelési programjának lényeges eleme az egyéni képességfejlesztés: a tehetséggondozás és felzárkóztatás.
Tanulmányi kirándulásokra visszük gyermekeinket közvetlen és tágabb környezetünk megismertetése céljából. Nyári táborokat szervezünk. Kulturális- és sportversenyeken veszünk részt. Tanulóink eredményesen szerepelnek országos levelezős versenyeken, rajzpályázatokon, területi tanulmányi- és versmondó versenyeken. Szakköröket, tehetségműhelyeket, felzárkóztató foglalkozásokat, felvételi felkészítőket működtetünk. Rendhagyó irodalom, történelem, ének és környezetismereti órákat tartunk.
4. osztálytól csoportbontásban tanítjuk az angol és a német nyelvet.
A 2009/2010-es tanévtől 5. osztálytól felmenő rendszerben emelt szinten oktatjuk a választott nyelvet. Nyelvoktatásunkat pozitívan befolyásolják az Erasmus pályázat keretében több éve működő testvériskolai kapcsolataink is.

 

2013 szeptemberétől német nemzetiségi nyelvoktatás lehetőségét biztosítjuk az alsó tagozaton. Újszerű módszerekkel és tanulásszervezéssel, projekt-hetekkel, témanapokkal tesszük hatékonyabbá az ismeretelsajátítást, képességfejlesztést.
A "Szabó Pál Általános Iskola Tehetséges Diákjaiért Alapítvány" anyagilag is ösztönzi és elismeri a kimagasló teljesítményeket.

 

2011 júniusa óta regisztrált tehetségpontként, 2018. tavaszától "Akkreditált Kiváló Tehetségpont"-ként működik iskolánk. Megalakítottuk Tehetségsegítő Tanácsunkat "Kincskeresők" névvel. Minden évben megrendezzük Tehetségnapunkat neves előadók részvételével, jelenlegi és volt tehetséges diákjaink bemutatkozásával.

 

Iskolánk tudatosan ápolja, őrzi hagyományait.
Törekszünk színvonalas rendezvények szervezésére. (tanév rendjéhez, ill. társadalmi ünnepekhez kötődő, kulturális rendezvények) Pl. a területi versmondó verseny, évente 100-180 tanuló részvételével, a területi népdaléneklő verseny 45-50 fő jelentkezésével illetve a Területi festészeti versenyt is szervezünk nagy sikerrel.

 

2018-ban második alkalommal adományozta az Emberi Erőforrások Minisztériuma iskolánknak az Ökoiskola címet. Nagy hagsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóink a környezeti problémák iránt érzékenyek legyenek és cselekedeteikben szem előtt tartsák azt, hogy életvitelük hatással van a környezetre, aktívan vegyenek részt annak védelmében. 

 

Az összetartozás jeleként formanyakkendőt terveztünk és készíttettünk diákjainknak, melyet büszkén viselünk rendezvényeinken.
Folyamatos fejlődésünk és megújulásunk, hatékonyabb és színvonalasabb munkánk érdekében, a fenntartóval karöltve, minden pályázati lehetőséget kihasználunk.
Több sikeres TÁMOP-os pályázatunk is futott, mely módszertani megújulást, eszközfejlesztést, intézményi innovációkat és sok-sok érdekes programot eredményezett.

 

Folyamatosan pályázunk az NTP felhívásaira. Komplex tehetségprogramokat, sport programokat valósítunk meg, fejlesztő eszközöket vásárolunk és a tehetséggondozást népszerűsítjük szülők és a lakosság körében.
A tankerület által beadott és támogatásban részesülő EFOP-os pályázatokban is aktívan részt veszünk:

 

EFOP-3.2.5-17-00029 "Pályaorientációs eszköztár szélesítése, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Gyulai Tankerületben

 

EFOP-3.3.5-17-2017-00041 "Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Gyulai Tankerületi Központban

 

EFOP-4.1.2-17-2017-00057 "Iskola 2020" Vésztői Szabó Pál Általános Iskola és AMI infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében"

 

Önkormányzati pályázati projektben - EFOP-3.3.2-16-2016-000320 "Kincskereső" tanórán kívüli kulturális és szabadidős programok megvalósítása Vésztőn és környékén - konzorciumi partnerként részesülünk kedvezményekben: heti és havi szakkörök, klubfoglalkozások, témanapok, táborok valósulnak meg a támogatásból.

Iskolánk nevelői mindent megtesznek azért, hogy tanulóink sikeres és értékes felnőttekké váljanak, megszerezzék az életen át tartó tanuláshoz szükséges képességeket. Ennek érdekében folyamatos fejlesztésre és fejlődésre törekszünk.

 

Köszönöm, hogy érdeklődésével megtisztelte honlapunkat!
Vésztő, 2019. szeptember 24. 

                                            

  Orbán István
intézményvezető