• TÁMOP - 3.1.4.-12/2-2012-0201
  • _
  • _

Previous
Next

Tantestület

 

Név

Oszt. főn.

Tanít

Megbízatás

1.

Almási Emőke

 

 angol

 

2.

Berke Lóránd

5.b 

informatika, technika

Munka- és tűzvédelmi felelős

3.

Bozókiné Pardi Anna

1.a

 

alsós mkv. 

4.

Czirjákné Mike Erzsébet

2.b

  

 

5.

Csüllög Mária

 

 2.b, 1.a

 

6.

Csüllög Sándorné

5.c

ének, etika

 

7.

Dr.Karmanóczkiné Kaluha Ágnes

6.a

német nyelv

 

8.

Farkas Katalin

3.a 

  

 

9.

Forrásné Krajcsó Erzsébet

5.a

történelem, honismeret, életpálya

 

10.

Hajdu Ilona

2.a

 

 

11.

Huszárné Müller Zita

 

4.b; Természetismeret 5.évf.

 

12.

Juhász Mária

 

biológia 7-8.évf.

Közalkalmazotti Tanács tag, 
intézményvezető-helyettes

13.

Jámbor Ildikó

 4.b

 

 

14.

Kenyeres-Varga Anett

4.c

 3.c;  tartásjavító torna

 

15.

Kiszelyné Rábai Réka

3.b 

3.a, 3.c ének

 

16.

Komáromi Ferencné

 

napközi vezető, SZIT terápia, szoc.komp.

 

17.

Kovács Éva

 

 3.a, 3.c

 

18.

Kovács Tamás

 7.c

testnevelés 5-8.évf.

 

19.

Kovácsné Harmati Emma

 

magyar

tankönyv felelős, könyvtár

20.

Lázár Attiláné

 

német nemzetiségi tanító

 

21.

Lázárné Nagy Margit Katalin

 

gyógypedagógus, rehabilitáció, magántanulók

 

22.

Mike Andrea

 8.c

magyar 

 felsős mk. vezetője

23.

Molnár Anikó

 

2.a

 

24.

Nyíri Károly

7.a

matematika, kémia

órarend készítő

25.

Kövér Éva

8.b

matematika
kémia

Közalkalmazotti Tanács vezetője; öko mcsop. vez.; környezeti mkv.

26.

Nyuzó Barbara

7.b

angol nyelv (4-8.évf.)

 

27.

Orbán István

 

 angol nyelv 8. évf.

Intézmény-vezető

28.

Pákozdiné Pál Ildikó

 3.c

  egyéni fejlesztés

 

29.

Petrusánné Bányai Mária

 8.a

földrajz, életvitel  DÖK-vezető, 
oktatási egység vezető

30.

Rácz Judit

 

  4.a

 

31.

Ruzsáné Borszéki Anna

1.b    

32.

Szabó Katalin

 

 3.c

  intézményvezető-helyettes

33.

Szabó Mária

  1.b

 

34.

Szabó Sándor

 

 testnevelés 1, 5. évfolyam

 

35.

Szegediné Kutasi Emma

 

rajz (képzőművészeti tanszak)

kreatív mkv.

36.

Szilágyiné Bak Anita

  4.c

 

37.

Takács Zsigmondné

  testnevelés 
6-8. évf.
 

38.

Tóth Mihályné

4.a 

 

 

39.

Turbuczné Kovács Erzsébet

6.b magyar, történelem

 

40.

Vargáné Barabás Julianna

 

3.b; természetismeret 6. évf.

 oktatási egység vezető, médiafelelős

41. 

Vargáné Szabó Magdolna

 

1.a

 

42.

Liszkai Andrea

 

matematika 5-8. évfolyam, fizika 7-8. évfolyam

 

43.

Szabóné Bottyán Judit

 

 gyógypedagógus, rehabilitáció, 

 

44.

Mahovics Tamás

 

 intézményegység-vezető művészeti iskola, néptánctanár

 

45.

Kiss Viktória

 

művészeti iskola társastánc-tanár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
Pedagógus munkát közvetlenül segítők:


 

Név:

feladatkör

1.

Csillagné Baksa Margit

szabadidő-szervező

2.

Juhászné Tóth Szilvia

pedagógiai asszisztens

3.

Kaszai Imréné 

pedagógiai asszisztens

4.

Kuruczné Irázi Anikó 

iskolatitkár

5.

Szabó Sándorné

iskolatitkár

6.

Turbucz János

rendszergazda