• TÁMOP - 3.1.4.-12/2-2012-0201
 • _
 • _

Previous
 • Központi oktatási egység"A" épület5530 VésztőVörösmarty u. 1-7.Tölcsér Jánosné igazgatóTel: 66/477-078Fax: 66/477-078E-mail: szpiskola@veszto.huE-mail: igazgato@szpai.huSzabó Sándor igazgatóhelyettesTel: 66/ ...

 • Központi oktatási egység"A" épület5530 VésztőVörösmarty u. 1-7.Tölcsér Jánosné igazgatóTel: 66/477-078Fax: 66/477-078E-mail: szpiskola@veszto.huE-mail: igazgato@szpai.huSzabó Sándor igazgatóhelyettesTel: 66/ ...

 • Központi oktatási egység"A" épület5530 VésztőVörösmarty u. 1-7.Tölcsér Jánosné igazgatóTel: 66/477-078Fax: 66/477-078E-mail: szpiskola@veszto.huE-mail: igazgato@szpai.huSzabó Sándor igazgatóhelyettesTel: 66/ ...

 • Központi oktatási egység"A" épület5530 VésztőVörösmarty u. 1-7.Tölcsér Jánosné igazgatóTel: 66/477-078Fax: 66/477-078E-mail: szpiskola@veszto.huE-mail: igazgato@szpai.huSzabó Sándor igazgatóhelyettesTel: 66/ ...

 • Központi oktatási egység"A" épület5530 VésztőVörösmarty u. 1-7.Tölcsér Jánosné igazgatóTel: 66/477-078Fax: 66/477-078E-mail: szpiskola@veszto.huE-mail: igazgato@szpai.huSzabó Sándor igazgatóhelyettesTel: 66/ ...

 • Központi oktatási egység"A" épület5530 VésztőVörösmarty u. 1-7.Tölcsér Jánosné igazgatóTel: 66/477-078Fax: 66/477-078E-mail: szpiskola@veszto.huE-mail: igazgato@szpai.huSzabó Sándor igazgatóhelyettesTel: 66/ ...

Next

Zeneprojekt Munkaterv
   

 

ERASMUS +
SVÉD-MAGYAR ZENEPROJEKT

 

MUNKATERV
2014-2016.

 

 • A projekt céljai
  • A projekt fő célja: 
 • Új tanítási módszerek megismerése a zeneoktatás területén, nemzetközi didaktikai eszköztár bővítése (témavázlatok, óravázlatok gyűjtése és megosztása);

 

 • Új perspektívák feltárása a zeneoktatásban a Kodály koncepció és az „El Sistema” módszer svéd adaptációjának az ötvözésével.
  • A projekt részcéljai:

 

 • Csökkenjen az óvodai, iskolai hiányzások száma, a korai iskolaelhagyók aránya.
 • A tanulóink (kiemelten a hátrányos helyzetűek) számára több lehetőséget biztosítsunk a zenetanításon keresztül.
 • Megismertessük a Kodály koncepció, Bartók örökségének és a zeneiiskoai rendszerünk helyi formáját.
 • Megismerkedjünk az „El Sistema” módszerrel és annak svédországi adaptációjával.
 • Növekedjen a zenei programok száma és többen vegyenek részt az óvoda, iskola, kulturális intézmények zenei programjain.
  • A projekt feladatai:

 

 • Szakmai kézikönyv készül a módszerekről (óravázlatok, tematikus tervek, módszerleírások).
 • Koncert DVD készül a két év felvételeiből.
 • Projekttalálkozó két alkalommal, amely szakmai tanulmányút is egyben.
 • Diákcsere program a projekttalálkozó keretein belül.
 • Bevont intézmények
  • Vésztő Város Önkormányzata és partnerintézményei:
 • Szabó Pál Általános Iskola és

  Alapfokú Művészeti Iskola,

 • Négyszínvirág Óvoda és Bölcsöde,
 • Sinka István Művelődési Központ és

  Városi Könyvtár

  • A svédországi Härryda település önkormányzata

(Sektorn för utbildning och Kultur) és partnerintézményei:

 • Kulturskolan Härryda Kommun,
 • Ekdalaskolan Mölnlycke,
 • Skinnefjallsskolan Mölnycke

 

 

 

 

 • Módszertani leírások
  • Kodály koncepció Vésztőn

A vésztői zenei nevelés-oktatás rendszere
„A zene mindenkié” – Kodály Zoltán

A Kodály koncepció alapelveit Kodály Zoltán zeneszerző, népzenekutató és zenepedagógus fektette le. Tanítványai (Ádám Jenő, Szőnyi Erzsébet…) dolgozták ki részletesen, amely az 1950-es évektől terjedt el hazánkban, majd az egész világon. A módszer a gyermek születésétől a felnőtt zenei nevelésig kidolgozott. Ennek hatására a zeneiskolai rendszer is kiépült, amely a mai napig sikeresen működik.
Vésztőn három fontos eleme épült ki. Ezt mutatjuk be a svéd partnereinknek.

 • Zeneovi program
  • Kisgyermekkortól magyar népdalokat, mondókákat, népi játékokat tanít az ölbeli játékokkal kezdve.
  • Fejleszti a zenei készségeket (ritmusérzék, hallásfejlesztés…).
  • A zenei foglalkozások az közös éneklés, játék örömét adják.

Heti óraszáma: Folyamatos, a játékba, foglalkozásba beépítve. Nagycsoportosoknak heti 1X30 perc játékos zeneovi foglalkozás.

 • Zeneiskolai oktatás
  • Kiemelkedő tehetséggondozás az egyéni órákkal.
  • Magas szintű szolfézsoktatás Kodály koncepcióval.
  • Bartók Béla tanulóknak írt zongoratanítási módszertana (Bartók: Gyermekeknek és Mikrokozmosz című gyermekeknek szánt sorozatai), amely szintén a magyar népdalkincsből és népzenéből merít.

Heti óraszáma: 2X30 perc hangszeres óra; 2X45 perc szolfézsóra

 • Kodály koncepció az általános iskolai ének és szolfézstanításban.
  • A magyar népzene, népdalkincsből indul ki és arra épül, mert ezt tartja értéknek. Pentaton hangkészletből indul ki, amely a magyar népzenére jellemző.
  • Az ének hangot használja hangszerként, mert mindenki birtokolja azt.
  • A relatív szolmizációval tanítja a kezdetektől a zenei írás-olvasást, amelyet kézjelekkel egészít ki.
  • A ritmusneveket elnevezéséhez mozgásokat kapcsol (taps, járás…).
  • A többszólamú éneklés és ebből kifolyólag a kóruséneklés kiemelt szerepet kap. Kodály külön füzeteket írt a gyakorlásra (333 olvasógyakorlat, Bicíniumok…).

Heti óraszáma: 1X45 perc ének-zene óra; választható foglalkozásként heti 1X90 perc énekkar
Kokas Klára zenepedagógus kutatási az utóbbi években bizonyították, hogy a koncepció jelentősen fejleszti a tanulók szociális, érzelmi és kognitív képességeit is. A programban résztvevő tanulók nyelvi és helyesírási készségei kiemelkedően fejlődtek a kontrollcsoportokhoz képest.

 

 

  •  „EL SISTEMA” módszer

svédországi adaptációja

   • „El Sistema „ Venezuela

 

Az „El Sistema” csoportos zenetanítási módszer Venezuelából indult Jose Antonio Abreu vezetésével, aki vállalkozóként és képzett zenészként a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére dolgozta ki a koncepciót.

A program céljai:

 • Hátrányos helyzetű gyermekek (sokan iskolába sem járnak) kiemelése a klasszikus zene tanulásával, művelésével.
 • A zenei tehetségek kiemelése, zenei továbbképzésük segítése.
 • Országos zenetanítási módszer kiépítése.

A program módszerei:

 • Csoportos zenetanítás (8-10 fő), a szegénység miatt nem feltétlenül igazi hangszereken.
 • A tanulókat szinte azonnal kamaracsoportokba szervezik.
 • Az iskolákban ifjúsági zenekarokat szerveznek.
 • A tehetségek továbbtanulását, képzését támogatják.

A program eredményei:

 • Az elhanyagolható elitképzés mellett 2015-ben több mint 300.000 gyermek tanul zenét.
 • Több mint 100 ifjúsági zenekar működik. Megalapították a caracasi Simon Bolívar Ifjúsági Zenekart.
   • Svéd adaptáció:

Svédországban a tanulók klasszikus zenei képzése iránt csökkent a motiváció, ezért a härrydai zeneiskolában bevezették a módszert néhány évvel ezelőtt.
Átvett módszertani elemek:

 • Csoportos zenetanítás az egyéni helyett
 • Elsősorban nem a hátrányos helyzetű fiatalokat céloz meg.
 • A klasszikus zene mellett a könnyűzenei műfajokat és hangszereket is oktat.
 • Kezdettől zenei együttesekbe szervezik a tanulókat.
 • A tanulók többféle hangszert kipróbálhatnak az évek során.
 • A tehetséges tanulókat felkészítik továbbtanulásra.
 • Együttműködést alakítottak ki a Göteborgi Szimfonikus Zenekarral, akik mentorként és tanárként is támogatják a tanulókat.

Eredmények:

 • A zeneiskolában tanulók létszáma jelentősen növekedett.
 • Több zenei pályán továbbtanuló diák.
 • Zenei együttesek létrejötte, működése.

 

 

 

 • Feladatok

ERASMUS+ Svéd projekt

Időterv

Időszak

Feladatok

Bevont intézmény

Felelősök

I. félév

Előzetes tájékoztató

SZ, A, O, M, H

P, I

Igényfelmérés

SZ, A, O, M, H

P

Kiválogatás a projektbe (tanárok, diákok)

SZ, A, O, M, H

I

Nemzetközi diákbizottság megalakítása

SZ, H

P

Idegennyelvi mérés a diákoknak

SZ

P

Workshop a tanároknak

SZ, A, O

I

Magyar zenepedagógia, magyar zeneszerzők

SZ, A

I

Ismerkedés a magyar néphagyományokkal, népművészettel

SZ, A, O, M, H

I

II. félév

Projektnyitó koncert

SZ, A, O, M, H

P

Svéd-Magyar Zenei hét (Bartók hét)

SZ, A, O, M, H

P, I

Nyílt nap az Alapfokú Művészeti Iskolában

A

I

Tehetséggondozó előadások

SZ, A, O

I

Workshopok a tanároknak

SZ, A, O

I

Óralátogatások

A, SZ, O

I

Módszertani előadás

A, SZ

I

Honlapkészítés

SZ, A, O, M, H

I

Zeneovi bemutató

SZ, A, O, H

I

Koordinátortalálkozók

SZ, A, O, M, H

P

Szolfézs bemutatóóra

SZ, A, O, H

I

Közös zenekari, énekkari próbák

A, H

I

Magyar néphagyományok, népművészet bemutatása

M, H

I

Bemutató órák az általános iskola 2. és 5. évfolyamán

SZ, A, O, H

I

Utcazene, koncertek

SZ, A, O, M, H

P

Elégedettségmérés, fókuszcsoportos értékelés

SZ, A, O, M, H

P

Hírlevél

M

I

Magyar zenepedagógia, magyar zeneszerzők

SZ, A, H, O

I

Nemzetközi diákbizottság ülései

SZ, H

P

Sajtómegjelenések

SZ, A, O, M, H

P

III. félév

Workshop a tanároknak

SZ, A

I

Nemzetközi diákbizottság ülései

P

P

Sajtómegjelenések

M

I

IV. félév

Tanulmányút Svédországba

P

P

Óralátogatások

H

I

Svéd zenepedagógia, El Sistema rendszer, svéd zeneszerzők megismerése

A, SZ

I

Nemzetközi diákbizottság ülései

SZ, H

P

Hírlevél

M

I

Sajtómegjelenések

SZ, A, O, M, H

P, I

Honlapkészítés

SZ, A, O, M, H

I

Idegennyelvi mérés

SZ

I

Koordinátortalálkozók

SZ, A, O, M, H

P

Közös zenekari, énekkari próbák

A, H

I

Utcazene, koncertek

SZ, A, O, M, H

P, I

Projektzáró koncert

SZ, A, O, M, H

P, I

Elégedettségmérés, fókuszcsoportos értékelés

SZ, A, O, M, H

P

Szaklapban megjelenés

SZ, O, M

I

Szakmai tematikák a PP-be

SZ, O, H

I

DVD, koncertfelvétel

M, A, H

I

Módszertani kiadvány

SZ, A, O, H

I

Rövidítések:

 • SZ - Szabó Pál Általános Iskola és
 • A - Alapfokú Művészeti Iskola,
 • O - Négyszínvirág Óvoda és Bölcsöde,
 • M - Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár
 • H - Kulturskolan Härryda Kommun,
 • P – Projektmenedzser
 • I – Intézményvezető(k)
   

„EL SISTEMA” módszer letöltés

Kodály koncepció Vésztőn letöltés